Wielu ekspertów, rodziców, a także samych uczniów wskazuje na chybione wizje autorów reformy systemu edukacyjnego z końca lat dziewiędziesiątych ubiegłego stulecia, tj. z resortu edukacji narodowej za rządów Jerzego Buzka z Akcji Wyborczej „Solidarność”. W tym aspekcie krytykowane jest bardzo wiele rozwiązań. Najważniejszymi są m.in. skrócenie czasu edukacji w szkole podstaowej do sześciu lat, wprowadzenie trzyletniego gimnazjum, oraz skrócenie czasu jaki zajmuje szkoła średnia (liceum ogólnokształcące) z okresu czterech do trzech lat nauki. Warto zwrócić uwagę na krytykę tych rozwiązań w kontekście ostatniego z wymienionych punktów. Często wskazuje się, że trzyletnie liceum nie jest w stanie dobrze przygotować i „ogólnie wykształcić” dzieci, co przekłada się także w pewnym stopniu na późniejszy niski poziom na polskich uczelniach, przede wszystkim uniwersytetach. Podobnie jak krytykuje się funkcje tzw. nowej matury, która od razu ma być egzaminem wstępnym na studia, co nie podoba się władzom uczelni wyższych, ponieważ nie mogą same kształtować systemu wymagań przy przyjmowaniu kandydatów w swoje progi.

darmoland.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ