Polityka kadrowa i płacowa każdej firmy powinna być prowadzona przez podmioty profesjonalne. Tylko dzięki temu możliwe jest zapewnienie płynnej wypłaty wynagrodzeń oraz należytej dbałości o dobro pracownika. Niestety, w wielu zakładach działy te dopuszczają się licznych zaniedbań. Najczęściej wynikają one z faktu, że są obsługiwane przez personel źle przeszkolony i niewykwalifikowany. Dlatego zdecydowanie zaleca się powierzenie spraw kadrowych i płacowych firmo zewnętrznym. Tylko wtedy możliwe będzie zapewnienie spójności działań oraz sprawienie, że przedsiębiorstwo będzie mogło z powodzeniem się rozwijać.

Outsourcing kadr i płac polega na tym, że w ramach firmy nie tworzy się takich działów. Pozwala to na oszczędzenie miejsca w budynku biurowym. Zdecydowanie zaleca się poszerzenie innych sektorów przedsiębiorstwa, takich jak produkcja czy księgowość. Każdy właściciel firmy z pewnością doceni możliwości, jakie da mu w tym przypadku outsourcing. Warto nadmienić, że oszczędzone miejsce może być z powodzeniem używane na cele magazynowe lub inne, dowolnie obrane. Z pewnością możliwe będzie także poczynienie znacznych oszczędności. Jak powszechnie wiadomo, każdemu pracownikowi należy zapewnić nie tylko godną pensję, ale również szereg świadczeń socjalnych. Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia przeszkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz konieczność przeprowadzania badań lekarskich – zarówno wstępnych, jak i okresowych. Zdecydowanie lepiej jest zapomnieć o tych obowiązkach i zlecić obsługę firmie zewnętrznej.

W ramach outsourcingu kadr polityką zatrudnienia przedsiębiorstwa zajmuje się inny podmiot. Z reguły są to wykwalifikowani kadrowi, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie HR. Duże znaczenie ma fakt, że właściciel firmy zobowiązany jest tylko do wypłaty wynagrodzenia. Z kolei zewnętrzny kadrowy dokonuje pełnej obsługi procesu rekrutacji na wszelkie stanowiska. Dopiero w momencie, gdy znajdzie najlepszego kandydata na dany etat, informuje o tym swojego zleceniodawcę. Wtedy możliwy jest wybór innej osoby, która daje lepszą rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków, lub zatrudnienie wskazanego przez kadrowego pracownika. W każdej jednak sytuacji przedsiębiorca oszczędza czas, który może przeznaczyć na myślenie o innych aspektach funkcjonowania zakładu.

Obsługa kadrowa obejmuje również sporządzanie dokumentacji dotyczącej zatrudnianych pracowników. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia załatwiania innych spraw związanych z osobami zatrudnionymi. Należą do nich między innymi wydawanie świadectw pracy, udzielanie urlopów wypoczynkowych oraz weryfikacja obecności pracowników na danej zmianie. W każdym przypadku sam pracodawca ustala, jaki zakres spraw jest przekazywany zewnętrznej firmy. Możliwe jest także zdecydowanie się na kompleksową obsługę, która obejmuje prowadzenie wszelkich spraw kadrowych. Wybór jest bardzo szeroki, dlatego każdy przedsiębiorca może znaleźć rozwiązanie, które będzie w jego sytuacji najkorzystniejsze.

W ramach outsourcingu możliwe jest także zlecenie pełnej obsługi polityki płacowej firmy. Jak powszechnie wiadomo, sprawy związane z świadczeniami pracowniczymi są bardzo zawiłe. Dlatego zdecydowanie zaleca się, aby zostały one powierzone podmiotom wyspecjalizowanym. Dzięki temu można z łatwością zaoszczędzić mnóstwo środków finansowych. Zaznacza się, że w dużych zakładach powierzenie jednej osobie całej polityki płacowej jest niekorzystne, a nawet niecelowe. Wynika to z faktu, że w sytuacji, gdy dana osoba pójdzie na urlop, nastąpi całkowita hibernacja najistotniejszej dziedziny działalności przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy sprawy te zostaną zlecone firmie zewnętrznej, zajmuje się nimi sztab profesjonalistów. Nawet w sytuacji, gdy jedna z tych osób nie będzie mogła pracować, inne zastąpią ją godnie i sprawią, że finanse firmy nie zostaną dotknięte nawet najmniejszym uszczerbkiem.

Prowadzenie płac danej firmy nie ogranicza się jedynie do działań czysto technicznych. Oczywiście wszelkie przelewy wynagrodzeń oraz dodatkowych świadczeń dokonywane są w wymaganych prawem terminach, lecz obsługa zewnętrzna nie ogranicza się jedynie do tej kwestii. Otóż w pełni możliwe jest zdecydowanie się na usługę polegającą na tym, że pracownik działu plac dyżuruje w danej placówce. W ramach takiego spotkania wszyscy zainteresowani pracownicy mogą uzyskać pełną i rzetelną informację na temat swojego przyszłego wynagrodzenia oraz prognozowanych świadczeń. Profesjonalni pracownicy mogą także udzielać danych na temat ilości dni pozostałego do wykorzystania w danym roku oraz innych kwestii, które nurtują pracowników. Ponadto wszelkie zawiłości, które mogą pojawić się w toku wykonywania zawodu, zostaną im dokładnie wyjaśnione.

Zlecenie zewnętrznej obsługi kadr i płac nie jest zbyt kosztowne. Co do zasady wskazuje się, że jest ono dużo tańsze niż zatrudnianie kilku pracowników do wykonywania obowiązków w wskazanych działach. Ponadto trzeba mieć na uwadze, że w trakcie wykonywania obowiązków w ramach sektorów kadr i płac niezbędne jest przetwarzanie danych wrażliwych. Oznacza to, że przedsiębiorcę obciążają koszty szkolenia swoich pracowników. Zupełnie inaczej jest w sytuacji, gdy są oni zatrudniani przez podmiot zewnętrzny. Wtedy to on dba o to, aby pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu przetwarzania danych. Ponadto wszelkie zmiany w przepisach są dokładnie omawiane w ramach placówek, które profesjonalnie zajmują się obsługą kadr i płac. Sprawia to, że decyzja o outsourcingu tych działań wydaje się być w pełni zasadna. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że zewnętrzne firmy dysponują bezpiecznymi serwerami oraz prowadzą na własne potrzeby archiwa. Dzięki temu można z łatwością skorzystać z dodatkowych usług archiwizacyjnych, które zapewnią, że dokumentacja dotycząca pracowników – zarówno ta w formie papierowej, jak i elektronicznej – będzie należycie przechowywana. Pozwoli to na zapewnienie organów państwowych, że do wycieku tajemnic prawnie chronionych nie może dojść.

https://www.irelandstats.com/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ