Średnia arytmetyczna niewątpliwie czasami się przydaje. Aby ją obliczyć wystarczy dodać wszystkie liczby do siebie i podzielić przez ich ilość. W taki właśnie sposób otrzymujemy średnią arytmetyczną.

Innym rodzajem średniej jest średnia ważona jej obliczenie jest bardziej skomplikowane. Aby obliczyć średnią ważoną należy pomnożyć każdą liczbę przez jej wagę, a następnie dodać je do siebie. Wynik dodawania trzeba podzielić przez sumę wag wszystkich liczb. Po takim działaniu otrzymamy średnią ważoną.

Gdy liczymy średnią arytmetyczną możemy uporządkować liczby w kolejności od najmniejszej do największej w celu ustalenia mediany. Natomiast w ciągu nieuporządkowanych liczb jesteśmy w stanie ustalić dominantę (chociaż jest to ułatwione w uporządkowanym szeregu).
Co to jest dominanta? Jest to liczba powtarzająca się najczęściej w ciągu niekoniecznie uporządkowanych liczb. Dominanta jest inaczej zwana modą, modalną. Nie musi ona występować zawsze, jednak czasami może wystąpić więcej niż jedna.
Co to mediana? Mediana jest to wartość środkowa w uporządkowanym szeregu liczb. Jeśli pośrodku znajdują się dwie wartości medianę trzeba obliczyć. Aby obliczyć medianę należy dodać dwie środkowe wartości do siebie i podzielić przez dwa. Jak widać działanie to nie należy do skomplikowanych.

Wszystkie wymienione elementy znajdują się w zakresie statystyki matematycznej, która jest działem statystyki (która jest działem matematyki stosowanej), używającym teorii prawdopodobieństwa i innych działów matematyki do rozwijania statystyki z czysto matematycznego punktu.

http://www.naszauroda.pl/

[Głosów:1    Średnia:1/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ